תמונות
וידאו

הגדרת האסתטיקה בתרבות האנושית

הגדרת האסתטיקה בתרבות האנושית

אסתטיקה היא מילה כללית המשמשת לתיאור מה שאנחנו – בני האדם, מגדירים כבעל יופי או חן.

כיום, נראה פשוט וטריוויאלי לקבוע כי יופי הוא בעיני המתבונן, ולכן אסתטיקה הינה מונח סובייקטיבי – הקביעה כי אובייקט מסוים הוא אסתטי ברמה כזו או אחרת היא קביעה אינדיבידואלית. כל אחד יגדיר את אותו אובייקט כאסתטי ויפה ברמה שונה מהאחר, בהתאם לטעמו האישי והעדפותיו.

כאמור, היותה של האסתטיקה והיופי תכונה יחסית היא עובדה טריוויאלית כיום, אותה ניתן להסביר גם לילדים. אך זהו לא תמיד היה המצב. לאורך ההיסטוריה האנושית ניסו בני האדם והפילוסופים הגדולים שבהם להגדיר את האסתטיקה והיופי כמונחים אוניברסאליים, אובייקטיביים. המחשבה פעם הייתה כי ניתן למצוא הגדרה חד משמעית לאסתטיקה אשר תהיה נכונה מכל זווית הסתכלות, על ידי כל אחד ואחד. אז חשבו כי ניתן יהיה להגדיר יופי כך שהקביעה כי למשל ציור מסוים הוא אסתטי או יפה במידה כזו וכזו, בדיוק כפי שניתן לקבוע כי מימדיו הפיסיים הם כאלו וכאלו – עובדה אובייקטיבית וחד משמעית בעיני כל המתבוננים.

עם התקדמות והתפתחות התרבות האנושית, ובמיוחד במהלך המאות האחרונות, הגיעו בני האדם להכרה כי יופי ואסתטיקה הם תכונות סובייקטיביות הנקבעות על פי המתבונן הספציפי.

המשך מאמר