מאמרים

הגדרת האסתטיקה בתרבות האנושית - המשך המאמר

ייתכן כי גורמים רבים תרמו להכרה ארוכת השנים הזו להבשיל. ביניהם סביר להניח כי ניתן למנות את התפתחות התקשורת והמדיה, וכניסתו של הפרט האינדיבידואל למרכז התמונה על ידי אמצעי התקשורת הרבים. כאשר אנשים מסוימים מוגדרים על פי מרבית האנשים כיפים מאוד, זה רק מחדד את העובדה כי אנשים מסוימים אינם מסכימים עם קביעה זו. וכך, ניתן אמנם לקבוע סטנדרטים מסוימים המגדירים יופי על פי תפיסת מרבית האנשים (למשל – אף סולד, תווי פנים חלקים וכד'), אך סטנדרטים אלו הם סטטיסטיים בלבד, כלומר – הם מתארים את העדפת הרוב בקבוצה גדולה של אנשים, אך אינם אוניברסאליים וחד משמעיים.

ייתכן כי בעתיד נראה התקדמות נוספת בהגדרה האנושית ליופי ואסתטיקה. אולי יקומו פילוסופים גדולים אשר יהגו רעיונות חדשים ופורצי דרך באמצעותם נוכל להגדיר מחדש את היופי והאסתטיקה ולתת להם ביטוי מחודש. עד שזה יקרה, נצטרך להסכים עם הקביעה כי היופי הוא עניין יחסי וסובייקטיבי...

חזרה לחלק ראשון